Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najciekawszych i największych projektów realizowanych przez ADA GRANIT.

 


Łódź, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja nawierzchni ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

W ramach realizacji dostarczyliśmy klientowi granitową kostkę brukową ciętą o płomieniowanej (antypoślizgowej) powierzchni, wykonaną z ciemno szarego granitu.

Łączna powierzchnia naszych materiałów wyniosła około 10.000 m2.


• Warszawa, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja nawierzchni Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Do realizacji tego zmówienia wytworzyliśmy płyty posadzkowe z płomieniowaną (antypoślizgową) powierzchnią, wykonane z granitu strzegomskiego koloru szarego o łącznej powierzchni około 4.000 m2.


• Bogatynia, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja ulic przyległych do rynku w miejscowości Bogatynia.

Realizacja tego zadania polegała na wyprodukowaniu towaru w postaci: kamienna kostka brukowa łupana, kamienna kostka brukowa z płyty oraz krawężnik wykonane z granitu strzegomskiego koloru szarego o łącznej powierzchni około 5.500 m2.


• Otłoczyn - autostrada A1, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Budowa placu parkingowego na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP OTŁOCZYN przy autostradzie A1 Toruń-Stryków.

Na teren budowy dostarczyliśmy kamienną kostkę brukową łupaną wykonaną z granitu strzegomskiego koloru szaro rudego o łącznej powierzchni około 8.000 m2.


• Kraków, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Utwardzenie placu na terenie Browaru Lubicz w Krakowie.

Realizując zamówienie wytworzyliśmy naszemu klientowi kamienną kostkę brukową wykonaną z granitu szwedzkiego, koloru czarnego o łącznej powierzchni około 2.500 m2.


Elbląg, realizacja 2013r. - zamówienie indywidualne

Budowa nawierzchni placu nadbrzeżnego mariny żeglarskiej w Elblągu.

W ramach realizacji wykonaliśmy materiał kamienny w postaci płyt posadzkowych i kostki granitowej z szarego granitu strzegomskiego.

Łączna powierzchnia naszych materiałów wyniosła około 2.000 m2.


• Wąchock, realizacja 2013r. - zamówienie publiczne

Renowacja nawierzchni rynku w Wąchocku.

W ramach realizacji projektu wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy klientowi: kamienne płyty posadzkowe, kamienna kostka brukowa, oraz krawężniki kamienne wykonane z granitu strzegomskiego szarego i rudego.

Łącznie w niniejszym projekcie wytworzyliśmy i dostarczyliśmy odbiorcy materiału na wykończenie posadzki o powierzchni ponad 8.000 m2 oraz obrzeża o długości około 2.000 m.


Częstochowa,  realizacja 2011/2013r. - zamówienie publiczne 

Przebudowa placów I. Daszyńskiego i W. Biegańskiego w Częstochowie wraz z łączącym oba place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny.

Realizacja projektu w zakresie działalności naszej firmy polega na wytworzeniu granitowych elementów wykończenia chodników, wjazdów bramowych oraz nawierzchni drogowych. Dostarczamy klientowi takie materiały jak: kamienna kostka brukowa cięta, z górną powierzchnią groszkowaną (przeciwpoślizgową) z granitu strzegomskiego szarego i sjenitu ciemnoszarego (wg PN-EN 1342 z 2003r.); kamienna kostka brukowa nieregularna (łupana) z granitu strzegomskiego szarego (wg PN-60/B-11100); kamienna kostka brukowa rzędowa z granitu strzegomskiego szarego i sjenitu ciemnoszarego (wg PN-60/B-11100); kamienne płyty posadzkowe zewnętrzne z wierzchnią płaszczyzną groszkowaną i piłowanymi krawędziami z granitu strzegomskiego szarego (wg PN-B-11202 z 1996r.); bloki kamienne o groszkowanych powierzchniach z fazowanymi krawędziami z granitu strzegomskiego szarego; krawężniki kamienne o groszkowanych powierzchniach z granitu strzegomskiego szarego i inne.

Łącznie w niniejszym projekcie wytworzyliśmy i dostarczyliśmy odbiorcy materiału na wykończenie posadzki o powierzchni ponad 56.000 m2

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących inwestycję.


Daleszyce, realizacja 2011/2012r. - zamówienie publiczne

Odnowienie nawierzchni rynku w Daleszycach

W ramach zamówienia dostarczyliśmy klientowi materiał wykończeniowy placów i chodników. Aby sprostać oczekiwaniom inwestora, na plac budowy dostarczyliśmy granitowe płyty posadzkowe, kostkę łupaną oraz krawężniki wykonane z granitu strzegomskiego szarego.

Powierzchnia objęta realizacją wyniosła blisko 18.000 m2.


 Namysłów, realizacja 2011r. - zamówienie publiczne

Renowacja nawierzchni rynku w Namysłowie

Realizacja projektu zakładała wymianę nawierzchni posadzki z zachowaniem jej staromiejskiego charakteru. W tym celu zgodnie z zamówieniem dostarczyliśmy inwestorowi głównie granitową kostkę rzędową cięto-łupaną wykonaną z szarego strzegomskiego granitu.

Powierzchnia jaką wyremontowano wykorzystując nasz materiał wyniosła ponad 2.500 m2.


Lubartów, realizacja 2011r. - zamówienie publiczne 

Odnowa części nawierzchni rynku w Lubartowie

Zgodnie z realizowanym przez nas zamówieniem wykonaliśmy materiał do wykończenia powierzchni placu wraz z wykończeniem jego granic. W ramach projektu wytworzyliśmy przede wszystkim kamienne płyty posadzkowe oraz krawężniki wykonane z szarego granitu strzegomskiego. 

Powierzchnia wykończona naszym materiałem  to około 1.000 m2.


 Warszawa, realizacja 2010/2011r. - zamówienie publiczne

Remont fragmentu nawierzchni al. Szucha w Warszawie

Do celów remontowych historycznej części Alei Szucha w Warszawie wykonaliśmy materiał wykończeniowy nawierzchni chodników. Na plac budowy dostarczyliśmy płyty chodnikowe o płomieniowanych powierzchniach wykonane z szarego granitu strzegomskiego oraz szwedzkiego granitu koloru czarnego.

Łącznie z naszych materiałów wykończono nawierzchnię o powierzchni około 900 m2.


Gniezno, realizacja 2010r. - zamówienie indywidualne

Remont otoczenia katedry gnieźnieńskiej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie

Do celów remontowych otoczenia katedry gnieźnieńskiej wykonaliśmy kamienne elementy wykończenia placów, chodników, schodów, tarasów, ogrodzeń murowych i elewacji. Aby sprostać oczekiwaniom inwestora, na plac budowy dostarczyliśmy granitowe: tralki, płyty posadzkowe, stopnie schodowe, kostkę łupaną, kostkę rzędową, krawężniki, bazy pod słupy, słupki, daszki murowe, płyty elewacyjne. Do produkcji naszych elementów wykorzystaliśmy szary granit strzegomski.

Poniżej fotografie efektu prac.


Jawor, realizacja 2010r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja powierzchni placu rynku w Jaworze

Wykonanie zadania polegało na wyprodukowaniu kamiennego materiału do odnowienia posadzki rynku Starego Miasta. Dostarczony do realizacji materiał to kostka cięto-łupana wykonana z zagranicznego granitu w kolorze czarnym.

Powierzchnia realizacji wyniosła blisko 1.500 m2.


Zakopane, realizacja 2009r. - zamówienie indywidualne

Odnowienie schodów i posadzki dziedzińca przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Krzeptówki - Zakopane

W ramach realizacji wykonaliśmy materiał kamienny na schody oraz posadzkę alejek i dziedzińca kościelnego. Przede wszystkim, w ramach projektu, wyprodukowaliśmy schody kamienne i płyty posadzkowe z szarego granitu strzegomskiego.

Łączna powierzchnia naszych materiałów wyniosła około 500 m2.


Kraków, realizacja 2009r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja powierzchni placu na Groblach w Krakowie

Wykonaliśmy materiał granitowy do wyłożenia powierzchni placu. Głównie wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy inwestorowi granitową kostkę rzędową, kostkę łupaną, płyty chodnikowe oraz krawężniki kamienne wykonane z granitu strzegomskiego szarego.

Łączna powierzchnia objęta realizacją wyniosła około 3.000 m2.


Nowy Sącz, realizacja 2008/2009r. - zamówienie publiczne

Wymiana powierzchni kamiennych na rynku w Nowym Sączu

Realizacja zadania polegała na wyprodukowaniu elementów wykończenia chodników i placu w postaci granitowej łupanej kostki brukowej oraz krawężników z granitu strzegomskiego szarego.

Wykonany przez nas materiał kamienny pozwolił na odnowienie powierzchni rynku o łącznej powierzchni ponad 1.000 m2.


Norwegia, realizacja 2008r. - zamówienie zagraniczne

Wykończenie i wykonanie elementów wykończeniowych małej architektury w obiektach rekreacyjnych na terenie Norwegii

W ramach realizacji projektu wytworzyliśmy, dostarczyliśmy i ułożyliśmy norweskiemu klientowi kostkę antyczną i krawężniki z granitu strzegomskiego szarego. 

Materiał wykorzystano do wykończenia powierzchni podjazdów, przestrzeni wokół budynków oraz małej architektury o łącznej powierzchni ponad 800m2

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z realizacji zamówienia.


Drezno, realizacja 2007r. - zamówienie zagraniczne

Wykończenie powierzchni chodników na terenie Drezna

Na specjalne indywidualne zamówienie wykonaliśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych kamiennych płyt posadzkowych prostych i trapezowych o grubości 15cm z granitu strzegomskiego szarego. Materiał wykorzystano do wyłożenia powierzchni chodników ulicznych.


Stary Sącz, realizacja 2007r. - zamówienie publiczne

Rewitalizacja rynku w Starym Sączu

Do rewitalizacji starówki w Starym Sączu wykonaliśmy elementy wykończenia powierzchni placu, rynku oraz chodników. Między innymi wytworzyliśmy płyty posadzkowe zewnętrzne ze strzegomskiego granitu o barwie szaro-rudej z płomieniowaną powierzchnią, oraz wykończeniowe krawężniki kamienne.

Łącznie dostarczyliśmy odbiorcy materiału posadzkowego o powierzchni 5.000 m2 i niemal 3.000 m obrzeży.

Poniżej fotografie z przebiegu i efektu prac.


Wilno, realizacja 2006r. - zamówienie zagraniczne

Posadzka i stopnie schodowe w ambasadzie USA w Wilnie

Realizacja projektu polegała na wyprodukowaniu materiału wykończenia posadzki w postaci kamiennych płyt posadzkowych oraz stopni schodowych z zagranicznych granitów o odcieniach zieleni i szarości.

Łączna powierzchnia dostarczonych inwestorowi materiałów kamiennych wyniosła blisko 300 m2.


Berlin, realizacja 2006r. - zamówienie zagraniczne

Realizacja posadzki na jednej z berlińskich stacji metra

W ramach realizacji zamówienia wykonaliśmy kamienne płyty posadzkowe z szarego granitu strzegomskiego. Materiał wykorzystano do wykończenia posadzki użytkowego wnętrza hali stacji metra.

Łączna powierzchnia posadzki z naszego wyrobu wyniosła ponad 1.500 m2.


 Katowice, realizacja 2005r. - zamówienie indywidualne

Wykonanie posadzki w Katowickiej Galerii Handlowej

Do realizacji tego zamówienia wykonaliśmy materiał na posadzkę w galerii. Głównie wytworzyliśmy płyty posadzkowe z zagranicznych granitów w kolorach zielonym i żółtym.

Łącznie dostarczyliśmy odbiorcy materiału posadzkowego o powierzchni około 4.000 m2.


Szczecin, realizacja 2005r. - zamówienie indywidualne

Wykonanie płyt posadzkowych do Hydrobudowa Szczecin

W trakcie realizacji projektu Hydrobudowy Szczecin wyprodukowaliśmy około 3.000 m2 kamiennych płyt posadzkowych z szaro-rudego granitu strzegomskiego o płaszczyźnie wierzchniej płomieniowanej.